Інформаційна відкритістьОбов'язкова інформація про навчальний заклад
(відповідно до статті 30 Закону України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145)Статут закладу освіти (тимчасово діючий статут) - ознайомитись

Ліцензії на провадження освітньої діяльності - ознайомитись
Розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 23.08.2018р. №568 "Про ліцензування освітніх закладів області у сфері дошкільної, початкової, базової, повної загальної середньої освіти - ознайомитись

Структура та органи управління закладу освіти - ознайомитись

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами - ознайомитись

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою - ознайомитись

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти) - ознайомитись

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти - ознайомитись

Мова (мови) освітнього процесу - Державна (українська)

Наявність вакантних посад: 
вчитель англійської мови (посада тимчасова): 1 ставка

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами) - ознайомитись

Результати моніторингу якості освіти - ознайомитись

Річний звіт про діяльність закладу освіти - ознайомитись

Презентація аналізу роботи за 2018-2019 н.р., перспективи розвитку на 2019-2020 н.р. - ознайомитись

Правила прийому до закладу освіти - ознайомитись

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами - ознайомитись

Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти - ознайомитись

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати - ознайомитись

Стаття №30 Закону України "Про освіту" - ознайомитись

Стан забезпечення підручниками учнів - ознайомитись

Замовлення підручників:

Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства:
Положення про зарахування,відрахування та переведення учнів - ознайомитись

Комісії профспілкового комітету та напрямки їх роботи - ознайомитись

Кошторис і фінансовий звіт про використання отриманих коштів - ознайомитись

Звіт директора НВК №2 "Школи-Ліцей" - ознайомитись

Правила для учнів - ознайомитись

Інформація про класи та вакантні місця в них - ознайомитись

Положення про діяльність - ознайомитись

Інформація про надходження та використання коштів - 
ознайомитись

План капітальних ремонтних робіт НВК №2 на 2019 рік - 
ознайомитись