Статут учнівського самоврядування

Статут учнівського

самоврядування

НВК № 2 «Школа-Ліцей»

м. Рівного


Правління учнівського самоврядування, від імені учнів, виражаючи суверенну волю учнів, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини – учня, та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення учнівського самоврядування у школі, прагнучи розвивати і зміцнювати демократію в суспільстві, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попереднім, нинішнім та майбутнім поколінням учнів, приймає цей Статут – основний закон учнівського самоврядування НВК № 2 «Школа-Ліцей» м. Рівного.


Статут

Розділ 1

Загальні засади

Стаття 1

Учнівське самоврядування – добровільне об’єднання учнів, мета якого – сформувати в дітях почуття господаря школи, класу, вміння співпрацювати на принципах партнерства, гласності, демократизму.

 

Стаття 2

Учнівське самоврядування є організацією, що складається з людей, створена людьми і для людей, а учні є людьми.

 

Стаття 3

Символами учнівського самоврядування школи повинні бути: Прапор, Герб, Гімн школи.

 

Стаття 4

Учнівське самоврядування відповідає нищевказаній структурі: 

 

Загальні учнівські збори школи

Правління учнівського самоврядування


Розділ 2

Права, свободи, обовязки

Стаття 1

Кожен, хто навчається в школі має право:

-діяти на свій розсуд, вільно висловлювати свою думку, не ображаючи при цьому гідності і свободи інших;

-за образу його честі і гідності подати заяву в актив школи;

-подати свою пропозицію в актив учнівського самоврядування;

-висувати кандидатуру, а також само висуватися і бути обраним в будь-який орган школи;

-брати участь в будь-яких сферах шкільного життя, ініціювати будь-які форми цього життя (клуби, гуртки і т. і.);

-ставити питання про перебування в школі учня школи, якщо той своїми діями порушує закони школи;

-вибирати профіль навчання, факультативи і додаткові заняття, мистецькі гуртки, студії;

-не з’явитися на урок тільки за домовленістю з учителем або директором школи;

-достроково здати програму за навчальний рік і перейти в наступний клас;

-вимагати щоб урок закінчився відразу після дзвінка на перерву.

  

Стаття 2

Кожен учень зобовязаний:

-пройти курс навчання в школі;

-подати документ, що пояснює його відсутність на уроках;

-виконувати вимоги вчителя по підготовці до уроків;

-дотримуватись норм статуту та законів школи.

 

Стаття 3

Закон "Про захист честі та гідності учня школи, викладача і працівника школи

Особистість кожного, хто працює чи навчається у школі, є недоторканою, і ніщо не повинно загрожувати здоров’ю людини, обмежувати її права, ображати честь і гідність.

Образою честі і гідності людини є:

-нанесення побоїв, побиття;

-загроза, залякування і шантаж;

-вживання образливих слів, кличок;

-дискримінація за національними і соціальними ознаками;

-глузування з фізичних недоліків, вад;

-поява в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння;

-добровільне прийняття на себе функції раба ("шістки”);

-здирство, вимагання;

-крадіжка;

-псування особистих речей інших людей;

-брудні наклепи, плітки;

-будь-які дії чи слова, що ображають честь, гідність іншої людини.

Стаття 4

Повноваження голови ради

Обов’язки голови ради:

-планує і веде збори Правління (чи призначає ведучих);

-розподіляє завдання між активом;

-співпрацює з директором школи;

-виконує функцію зв’язку між учнями й адміністрацією школи, вчителями і місцевою громадою;

-відповідає за підготовку майбутніх керівників самоврядування в школі. Є лідером!

 

Стаття 5

Заступник

Заступник:

-є його правою рукою;

-за відсутності голови виконує його обов’язки;

-допомагає голові виконувати його обов’язки;

-щохвилини готовий перейняти обов’язки голови.

 

Стаття 6

Секретар

Секретар:

-є присутнім на всіх засіданнях активу школи;

-протоколює всі збори, конференції;

-допомагає вести документацію голові учкому та активу школи.

Стаття 7

Повноваження членів активу

Члени активу:

1.Керують роботою секторів.

2.Особисто відповідають за основні напрямки роботи самоврядування, наприклад:

-Контакти з органами місцевого самоврядування;

-Шкільний прес-центр;

3.Збирають ідеї учнів своїх класів стосовно роботи самоврядування і представляють їх на зборах активу.

4.Представляють своїм класам звіти роботи Правління Самоврядування.

 

Стаття 8

Про педагога-консультанта

Педагог-консультант:

-Обирається учнівським самоврядуванням з числа вчителів, які дають на це згоду, враховуючи бажання педагогів опікуватися учнівським самоврядуванням;

-Виконує функції радника самоврядування;

-Виконує функцію посередника між самоврядуванням і вчителями, батьками та місцевою громадою;

-добровільно складає свої функції або шляхи перевиборів членами Парламенту самоврядування.


Стаття 9

Основні напрями діяльності педагога-консультанта

-методично правильно готувати учнів до самоврядування;

-педагогічно грамотно керувати їх діяльністю;

-поступово розширювати функції самоврядування в різних сферах діяльності;

-рекомендувати органам самоврядування суспільно-значущі і цікаві колективні справи;

-чітко визначати обов’язки;

-включати в систему самоврядування якомога більше число учнів;

-організовувати постійний контроль за виконанням єдиних педагогічних вимог до учнів за допомогою самоврядування;

-будувати взаємини між органами самоврядування, колективом учнів і педагогів на ідеях педагогіки співробітництва;

-розширювати гласність в роботі органів самоврядування.

Розділ 3

Стаття 1

Навчально-розпорядча комісія

Навчальна комісія:

-організовує допомогу в разі потреби учням, які мають незадовільні оцінки;

-залучає учнів в гуртки, виступає з ініціативою про створення нових гуртків за інтересами;

-надає допомогу вчителям в організації тематичних вечорів, створенні лекторських груп тощо;

-бере участь в обладнанні навчальних кабінетів, організації виготовлення навчальних посібників, дидактичного і роздавального матеріалу, облік збереження обладнання, ремонт і виготовлення нових дидактичних матеріалів в шкільних умовах;

-проводить заходи, направлені на підвищення якості знань учнів (предметні олімпіади, вечори, стінгазети, конкурси, огляди підручників);

-члени комісії беруть участь в підготовці і проведенні бесід в класах (про режим дня, виконання домашніх завдань, користь читання).

 

Стаття 2

Комісія культури і дозвілля

Комісія культури і дозвілля:

-керує проведенням культурно-масових справ, організацією шкільних і класних вечорів, свят народного та шкільного календаря, розподіляє між класами та учнями доручення по підготовці цих заходів;

-несе відповідальність за утримання та підготовку програми художньої частини і програму дозвілля;

-встановлює зв’язки з кінотеатрами, клубами, Будинками культури, Будинками дітей та молоді, музеями;

-домовляється про проведення лекцій, вечорів, екскурсій, кінолекторіїв для учнів;

-вивчає побажання для учнів щодо організації і роботи гуртків художньої самодіяльності, образотворчого мистецтва, проводить запис в гуртки;

-організовує проведення конкурсів і оглядів художньої самодіяльності.

  

Стаття 3

Спортивно-туристична комісія

Робота цієї комісії полягає у проведенні спортивних акцій, турнірів, туристичних змагань і походів. Голова комісії повинен мати організаційні здібності, хорошу фізичну форму і бути прикладом для інших учнів. Члени повинні проявляти активність у різних спортивно-туристичних, екологічних акціях, здійснювати нагляд за фізичною формою учнів та станом здоров’я. пропагувати здоровий спосіб життя.

Стаття 4

Інформаційна комісія

Прес-центр учнівського представництва. Організовує та здійснює художнє оформлення шкільного інтер’єру, готує і проводить інформації з різних питань. Висвітлює цікаві шкільні традиції. Інформаційна комісія. Інформує учнів, батьків, вчителі про всі події, які відбуваються в школі, різними засобами інформації (газета, радіо, рекламні оголошення).

 

Стаття 5

Комісія милосердя

-піклуються про молодших школярів, ГПД;

-залучають дітей, підлітків до господарсько-трудової діяльності та до участі в спортивних секціях, змістовного дозвілля;

-готують творчі виставки учнів;

-в кожному класі організовують роботу, залучають учнів до участі в загальношкільних заходах, акціях милосердя;

-організовують в школі ігротеки для розваг і занять учнів у вільний час;

-організовують збір коштів, овочів, канцтоварів на різноманітні акції милосердя, проводить шефську роботу з ветеранами ВВВ та людьми похилого віку, веде облік відповідної роботи;

-допомагають одиноким літнім людям, ветеранам Великої Вітчизняної та Афганської війн, інвалідам. Проводить доброчинні заходи;

-надають посильну допомогу класним керівникам.

  

Стаття 6

Комісія дисципліни і порядку

Комісія дисципліни і порядку:

-надає допомогу педагогічному колективу школи у вихованні свідомої дисципліни, дотриманні учнями Правил для учнів;

-організовує чергування класних колективів по школі, на вечорах, призначає та інструктує відповідальних чергових Правління, оцінює якість виконання цієї роботи;

-виховує в учнях бережливе ставлення до збереження шкільного майна;

-створює бригади учнів для ремонту меблів та шкільного інвентарю;

-призначає відповідальних за дотримання дисципліни та порядку, відвідування учнями школи;

-організовує випуск листків "Блискавка”, "Тривожний сигнал” тощо. Використовує заходи виховного впливу до порушників дисципліни;

-виходить з пропозиціями на батьківський комітет, правління школи з питань поведінки учнів;

-здійснює контроль за діяльністю шкільної їдальні.

 

Стаття 7

Вищий орган самоврядування – збори

Вищим органом самоврядування є загальношкільні збори, які скликаються не рідше двох разів на рік, і вирішують поточні важливі справи шкільного життя.

Розділ 4

Вибори

Стаття 1

Положення про вибори голови ради

Вибори голови ради:

Кандидати висуваються як групою учнів, так і шляхом самовисування;

Кандидатура має бути підтверджена не менш як 10-ма підписами представників не менш 3-х класів школи;

Голова обирається таємним голосуванням у визначений день на перервах, до і після уроків в присутності директора школи;

Голова обирається простою більшістю голосів учнів класів школи шляхом таємного голосування.

Голова обирається терміном не більше ніж на три роки.

Право бути обраним має кожен учень 8-11 класів школи.

Голова приступає до своїх обов’язків на наступний день після відкритого оголошення результатів виборів.

 

Стаття 2

Голова правління самоврядування.

Права та обов’язки голови.

Голова є гарантом прав учнів, визначених законами.

Голова призначає організаторів секторів, а також безпосередньо корегує і спрямовує роботу секторів і старост.

Голова видає укази про створення об’єднань, гуртків, проведення заходів, акцій, які не суперечать законам чи статуту, і мають за мету благо школи.

Голова співпрацює з дирекцією згідно статуту.

Голова може бути присутнім на засіданні педагогічної Ради, виступати на захист учнів школи.

Голова поводить себе толерантно, суворо дотримується норм культури спілкування.

Стаття 3

Положення про Правління Учнівського Самоврядування

Актив учнівського самоврядування – орган влади школярів, що підпорядковується загальним зборам.

Обраним до правління може бути кожен учень, що визначає статут дотримується законів школи.

Кожен клас обирає двох представників до активу школи (8-11 класи), один представник від 5-7 класів.

Актив вирішує питання про порушення законів школи і, в залежності і в кількості ступеня порушень, накладає стягнення (вибачення, публічне вибачення, відшкодування збитків, повторне чергування, попередження про клопотання, про виключення тощо).

Актив може подати клопотання до адміністрації школи про виключення учня або апеляцію про його виключення.

Актив може подати клопотання про захист учня в конфліктній ситуації з викладачем чи працівником школи.

Актив організовує й сприяє організації різноманітних шкільних заходів, направлених на покращення умов життя школи.

Актив контролює роботу старост класів; має право бути присутнім на засіданні педагогічної Ради школи.

Староста класу – це учень, що слідкує за дотриманням учнями, викладачами та працівниками школи законів в межах класу, сприяє організації життя класного колективу.

Старосту обирає класний колектив або призначає класний керівник.

Староста звітується перед головою самоврядування, класним керівником.

Актив корегує статут учнівського самоврядування для нинішніх та майбутніх поколінь учнів.

Статут є дійсним поки відповідає сучасній структурі школи.

Статут затверджується правлінням учнівського самоврядування та директором школи.

Прийнято Правлінням учнівського самоврядування.