Rowienski edukacyjno - wychowawczy kompleks "Szkola-Liceum" numer 2 Rady Miejskiej m.Rowne
Rowienski edukacyjno-wychowawczy kompleks "Szkoła-Liceum" numer 2 Rady Miejskiej m.Rowne
Zaklad Eksperymentalny Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy

Szkołaa dziś
Jest to innowacyjna instytucja, która działaa w trybie rozwoju, dynamicznie stale tworząc warunki dla równego dostępu do edukacji wysokiej jakości.

Strategiczny kieronek dzialalnosci
Tworzenie warunków do formowania właaściwej społaecznie, duchowo bogatej, fizycznie zdrowej, twórczej osobowosci, ktora ma dużą wiedzę. Ustalenia priorytetów stalego rozwoju.

Struktura edukacyjnej dziawalnosci:
 • szkołaa podstawowa (1-4 klasy) - 15 klas;
 • szkołaa srednia (5 - 9 klasy) - 17 klas;
 • szkołaa starsza (10-11 klasy) - 6 klas.
Stanem na 1 września 2011 roku, szkołaa liczyla 1027 uczniow, 
102 nauczycieli na 8 wydzialach przedmiotowych.

Szkołaa zapewnia usłaugi edukacyjne:
 • państwowy standard edukacyjny;
 • specjalistyczne wykształacenie (fizyczny i matematyczny kierunek);
 • dogłaębna edukacja języków obcych 
  (angielski, niemiecki, francuski);
 • dogłaębne edukacja historii.
Naukowe i metodologiczne wsparcie
Prowadzenie eksperymentalnych badań krajowego poziomu
 • temat "Kształatowanie duchowych i moralnych wartości osobowosci w warunkah realizacji nowego modelu szkoly kultury ekologicznej", która rozpoczol się w 2009 roku pod kierownictwem Instytutu Innowacijnyh Technologij Ministerstwa Edukacji, Nauki, Młaodzieży i Sportu Ukrainy. Celem badań jest znalezienie nowych sposobów na poprawę edukacji ekologicznej w szkole.
Współapraca z instytucjami badawczymi, uniwersytetami
 • Instytut NAPS Edukacji Ukrainy
 • Instytut Technologii Innowacij Ministerstwa Edukacji, Nauki, Młaodzieży i Sportu Ukrainy
 • Narodowy Uniwersytet Techniczny "Kyiv Polytechnic Institute"
 • Kijówski Uniwersytet Technologij i Dyzajnu
 • Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Natury.
Aprobata literatury edukacyjnej
Aprobata oprogramowania autorskiego
Wprowadzenie innowacyjnych technologij edukacyjnych
 • technologia "środowisko i Rozwój";
 • indywidualnie zorientowana edukacja;
 • interaktywne nauczenie;
 • metody projektow;
 • Informacyjno-komputerowe metody (wykorzystanie proektora multimedialnego, programów do testowania wiedzy uczniów, elektroniczne podręczniki, i dostęp do Internetu).
W szkole sa czesto prowadzone lokalne, regionalne warsztaty, szkolenia, treningy
   
Udziała w szkoleniach i programach edukacyjnych
 • Uczestnictwo o w programie szkoleniowym "Zarządzanie projektem" (przy wsparciu Fundacji Charlesa Motta i Fundacji Książąt-dobroczyńców Ostrozki);
 • Kurs "Szkołaa - obszar praw człaowieka" (wspierany przez ukraińska Helsińskia Unije w Sprawach Praw Człaowieka oraz Norweskiego Komitetu Helsińskiego z finansowym wsparciu Norweskiego Komitetu Helsińskiego i Międzynarodowego Funduszu "Odrodzenie").
We współaczesnym życiu, rozwój technologii komputerowej wymaga odpowiedniej wiedzy. EWK "Szkołaa-Liceum" numer 2 posiada linie dedykowana do łaączenia się z Internetem, wydajny szkolny serwer, nowoczesna pracownia komputerowa z systemem operacyjnym "Windows". Taki techniczny przepis pozwala dzieciom odkrywać więcej praktycznej wiedzy i umiejętności w pracy z komputerem.Projekty inicjowane i organizowane uczniami szkoly
 • Projekt "Daj parę łaabędźi miastu".
 • Projekt Miasta przy wsparciu społaeczności żydowskiej w Równym "Hesed - Osher" - "Kropelki ludzkiej dobroci ...".
 • Projekt miasta "Zalozenie szkolnego mini dendro-parku".
 • Zawody miejskie "Puchar ulic" mini-piłaki nożnej wśród drużyn ulicznych Równego.
 • Coroczne rekreacyjne wyjazdy ucznow 3-4 klasy.
Tradycyjne święta w szhkoleAkcje harytatywneOśrodki wyhowawczeObóz szkolny "Smile"Teraz szkołaa ma materialno-techniczne zabiezpieczenie
 • klasy komputerowe;
 • sala wykłaadowa z multimedijnym zabiezpieczeniem;
 • nowoczesne sale lekcyjne;
 • metodyczne gabinety;
 • swateczna hala;
 • muzeum historii szkoly;
 • klasa choreografii;
 • dobrze wyposażone sportowe i gimnastyczne sale;
 • plac sportowy;
 • biblioteka z ponad 22.000 pozycji.


Informacje kontaktowe

Adres: 33028 Równe, ul. 24 sierpnia 2.


Telefony: 
+38(036)2 223003 (dyrektor) 
+38(036)2 269443 (sekretariat) 
+38(036)2 267963 (zast.dyrektora z edukacji) 
+38(036)2 267963 (zast.dyrektora z wyhowania)

E-mail: school2.rivne@gmail.com (dyrektor)